Có 1 kết quả:

chā shù

1/1

chā shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

difference (the result of subtraction)