Có 1 kết quả:

chā é

1/1

chā é

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) error
(2) mistake

Một số bài thơ có sử dụng