Có 1 kết quả:

chā é

1/1

chā é

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) error
(2) mistake