Có 1 kết quả:

chā sù qì

1/1

chā sù qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

differential (gear)