Có 1 kết quả:

chā chí

1/1

chā chí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 差池[cha1 chi2]