Có 1 kết quả:

chā é

1/1

chā é

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) balance (financial)
(2) discrepancy (in a sum or quota)
(3) difference