Có 1 kết quả:

chā é xuǎn jǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

competitive election (i.e. with more than one candidate)