Có 1 kết quả:

yǐ chéng xíng ㄧˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

preformed