Có 1 kết quả:

bā sān lǎn sì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to talk about this and that (idiom); to ramble incoherently