Có 1 kết quả:

bā xiān

1/1

bā xiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

percent (loanword)