Có 1 kết quả:

bā shā

1/1

bā shā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bazaar (loanword)
(2) Taiwan pr. [ba1 cha4]