Có 1 kết quả:

Bā xiàn

1/1

Bā xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ba county in Chongqing 重慶市|重庆市, Sichuan