Có 1 kết quả:

bā gē quǎn

1/1

bā gē quǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pug (breed of dog)