Có 2 kết quả:

Bā jī sī tǎnbā jī sī tǎn

1/2

Bā jī sī tǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pakistan

bā jī sī tǎn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Pakistan