Có 1 kết quả:

Bā táng xiàn

1/1

Bā táng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Batang county (Tibetan: 'ba' thang rdzong) in Garze Tibetan autonomous prefecture 甘孜藏族自治州[Gan1 zi1 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Sichuan (formerly in Kham province of Tibet)