Có 1 kết quả:

bā shì

1/1

bā shì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xe buýt

Từ điển Trung-Anh

(1) bus (loanword)
(2) motor coach