Có 1 kết quả:

Bā zǎi zú

1/1

Bā zǎi zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pazeh, one of the indigenous peoples of Taiwan