Có 1 kết quả:

Bā zǎi zú ㄅㄚ ㄗㄞˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pazeh, one of the indigenous peoples of Taiwan