Có 1 kết quả:

Bā ní yà Lú kǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Banja Luka (city in Bosnia)