Có 1 kết quả:

Bā shān Shǔ shuǐ

1/1

Bā shān Shǔ shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountains and rivers of Sichuan (idiom)