Có 1 kết quả:

Bā bā duō sī

1/1

Bā bā duō sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Barbados