Có 1 kết quả:

Bā bā lā

1/1

Bā bā lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Barbara (name)