Có 2 kết quả:

Bā bù yà Xīn Jǐ nèi yàbā bù yà xīn jǐ nèi yà

1/2

Từ điển Trung-Anh

Papua New Guinea

Từ điển phổ thông

nước Papua New Guinea