Có 1 kết quả:

Bā bù lā zú ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Papora or Papura, one of the indigenous peoples of Taiwan