Có 1 kết quả:

Bā bù lā zú

1/1

Bā bù lā zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Papora or Papura, one of the indigenous peoples of Taiwan