Có 1 kết quả:

bā xīn bā gān

1/1

bā xīn bā gān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

with all one's heart (dialect)