Có 1 kết quả:

bā zhā

1/1

bā zhā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bazaar (loanword)