Có 1 kết quả:

Bā lā mǎ lì bō ㄅㄚ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ ㄅㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Paramaribo, capital of Suriname (Tw)