Có 2 kết quả:

Bā ná mǎbā ná mǎ

1/2

Bā ná mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Panama

bā ná mǎ

giản thể

Từ điển phổ thông

Panama