Có 1 kết quả:

bā dǒu

1/1

bā dǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

round-bottomed wicker basket