Có 1 kết quả:

bā dàn mù

1/1

bā dàn mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

almond (loanword)