Có 1 kết quả:

bā dàn xìng

1/1

bā dàn xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

almond (loanword)