Có 1 kết quả:

bā dàn xìng ㄅㄚ ㄉㄢˋ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

almond (loanword)