Có 1 kết quả:

Bā gé lán shěng ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Baghlan province of north Afghanistan