Có 1 kết quả:

Bā gé lán

1/1

Bā gé lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Baghlan province of north Afghanistan