Có 2 kết quả:

Bā gé dábā gé dá

1/2

Bā gé dá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Baghdad, capital of Iraq

bā gé dá

phồn thể

Từ điển phổ thông

Baghdad (thủ đô của Irắc)