Có 1 kết quả:

Bā chǔ xiàn

1/1

Bā chǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Maralbeshi nahiyisi (Maralbexi county) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang