Có 2 kết quả:

Bā bǐ lúnbā bǐ lún

1/2

Bā bǐ lún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Babylon

bā bǐ lún

phồn thể

Từ điển phổ thông

Babylon