Có 1 kết quả:

bā bǐ tuǒ

1/1

bā bǐ tuǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) barbitone
(2) barbital