Có 1 kết quả:

bā bǐ Q

1/1

bā bǐ Q

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) BBQ