Có 1 kết quả:

bā luò kè

1/1

bā luò kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

baroque (loanword)