Có 1 kết quả:

Bā tè wǎ zú

1/1

Bā tè wǎ zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 特瓦族[Te4 wa3 zu2]