Có 1 kết quả:

Bā dēng · Fú téng bǎo zhōu ㄅㄚ ㄉㄥ ㄈㄨˊ ㄊㄥˊ ㄅㄠˇ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Baden-Württemberg, southwest German state, capital Stuttgart 斯圖加特|斯图加特[Si1 tu2 jia1 te4]