Có 1 kết quả:

bā zǔ kǎ

1/1

bā zǔ kǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bazooka (loanword)