Có 1 kết quả:

bā luó kè

1/1

bā luó kè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

baroque (period in Western art history) (loanword)