Có 1 kết quả:

Bā yē lì bā

1/1

Bā yē lì bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Paya Lebar, a place in Singapore (GM)