Có 1 kết quả:

Bā xī lì yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Brasilia, capital of Brazil