Có 1 kết quả:

bā dòu ké

1/1

bā dòu ké

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bark of Croton tiglium used as purgative