Có 1 kết quả:

bā dá mù

1/1

bā dá mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

almond (loanword)