Có 1 kết quả:

Bā qīng xiàn

1/1

Bā qīng xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Baqên county, Tibetan: Sbra chen rdzong, in Nagchu prefecture 那曲地區|那曲地区[Na4 qu3 di4 qu1], central Tibet