Có 1 kết quả:

Bā yīn mǎn dū hū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bayan Mandahu, village in Bayan Nur 巴彥淖爾|巴彦淖尔[Ba1 yan4 nao4 er3], Inner Mongolia, noted for Cretaceous dinosaur fossils