Có 1 kết quả:

Bā yīn guō léng Měng gǔ Zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture in Xinjiang