Có 1 kết quả:

Bā mǎ xiàn

1/1

Bā mǎ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bama Yaozu autonomous county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi